BETA

Kachin Dictionary

Taoism (n)

Definition 1 Report to Admin

  • UniCode - အနှောက်အရှက်ကင်းဎရိုးစင်းသောတာအိုဝါဒ။
  • Kachin - ginjang gin na n nga nna simsa ai ta-o makam masham.