BETA

Kachin Dictionary

Sinophobe (n)

Definition 1 Report to Admin

  • UniCode - တ«kတ်မုန်းသူ။
  • Kachin - Miwa hpe grai n ju ndawng ai wa.