Kachin Dictionary

Shintoism (n)

Definition 1

  • UniCode - ရှင်တိုဝါဒ။
  • Kachin - Shinto makam masham.