Kachin Dictionary

Scrabble (vi)

Definition 1

  • UniCode - စာလုံးဆက်ကစားနည်း။
  • Kachin - ga hkum shachyaw shingjawng ai lam.