Kachin Dictionary

Peter (n)

Definition 1

  • UniCode - ရှင်ပေတ«k။
  • Kachin - Petru. Kasa Petru.