BETA

Kachin Dictionary

Olympian (adj)

Definition 1 Report to Admin

  • UniCode - ထည်ဝါလှသော။
  • Kachin - grai shingkang ai.