Kachin Dictionary

Olympian (adj)

Definition 1

  • UniCode - ထည်ဝါလှသော။
  • Kachin - grai shingkang ai.