BETA

Kachin Dictionary

Norwegian (n,a)

Definition 1 Report to Admin

  • UniCode - နော်ဝေလူမျိုး၊
  • Kachin - Norway mung masha,hte seng ai.