BETA

Kachin Dictionary

Molinism (n)

Definition 1 Report to Admin

  • UniCode - ၏ကျေးဇူးတော်ကိုလက်ခံယုံကြည်မှသာထိရောက်မှုရှိသည်ဟူသောဒေသနာ။
  • Kachin - K. K a akyu ara hpe kamsham yang sha a kyu nga ai ngu ai sharin shaga lam. bk&m;ocif