BETA

Kachin Dictionary

March (n)

Definition 1 Report to Admin

 • UniCode - မတ်လ။
 • Kachin - Wut shata.

Definition 2 Report to Admin

 • UniCode - ချီတက်သည်၊
 • Kachin - yan kanawng ai.

Definition 3 Report to Admin

 • UniCode - ခေါ်သွားသည်၊
 • Kachin - shaga mat wa ai.

Definition 4 Report to Admin

 • UniCode - မောင်းတည်လှမ်းသည်၊
 • Kachin - hkat hkat rai hkawm ai. a'gif;wnf

Definition 5 Report to Admin

 • UniCode - ချီတက်ဆနဒပြသည်။
 • Kachin - yan kanawng n-gun madun ai.

Definition 6 Report to Admin

 • UniCode - ချီတက်သည့်ခရီး၊စစ်ချီခရီး၊
 • Kachin - yan kanawng sat.

Definition 7 Report to Admin

 • UniCode - ရှေ့သို့ချီတက်ခြင်း၊
 • Kachin - shawng de rawt sa ai lam.

Definition 8 Report to Admin

 • UniCode - ချီတက်ဆနဒပြသည့်လူအုပ်၊
 • Kachin - n-gun madun yan kanwng uhpung.

Definition 9 Report to Admin

 • UniCode - စစ်ချီသီချင်း၊စစ်ချီသီချင်းပုံစံတေး၊
 • Kachin - hpyen rawt mahkawn,mahku.

Definition 10 Report to Admin

 • UniCode - ရှေ့သို့တက်လှမ်းခြင်း။
 • Kachin - rawt majan lam.