BETA

Kachin Dictionary

Low Church (n)

Definition 1 Report to Admin

  • UniCode - အဆောင်အယောင်မသုံးသောအင်္ဂလီကန်ဂိုဏ်းနိမ့်။
  • Kachin - moi na htung hpe n lang ai Anglican hpung.