BETA

Kachin Dictionary

Koran (n)

Definition 1 Report to Admin

  • UniCode - ကိုရန်ကျမ်း။
  • Kachin - Islam Chyum laika.