BETA

Kachin Dictionary

Karen (n)

Definition 1 Report to Admin

  • UniCode - ကရင်လူမျိုး၊စကား။
  • Kachin - Kayin amyu, ga.