Kachin Dictionary

Karen (n)

Definition 1

  • UniCode - ကရင်လူမျိုး၊စကား။
  • Kachin - Kayin amyu, ga.