BETA

Kachin Dictionary

Dutch door (n)

Definition 1 Report to Admin

  • UniCode - နှစ်ဆင့်တံခါး။
  • Kachin - htap 2 chyinghka.