Kachin Dictionary

Dutch door (n)

Definition 1

  • UniCode - နှစ်ဆင့်တံခါး။
  • Kachin - htap 2 chyinghka.