Kachin Dictionary

Creator (n)

Definition 1

  • UniCode - ဖန်ဆင်းရှင်၊ဘုရားသခင်။
  • Kachin - Karai Kasang. Hpan Wa Ningsang.